Verbist Verzekeringen Particulieren

Particulieren

Verbist Verzekeringen is een onafhankelijk tussenpersoon voor verzekeringsadvies in de regio het Gooi. Wij beschouwen het als één van onze belangrijkste taken u te adviseren in het kiezen van een bij uw persoonlijke situatie best passend verzekeringspakket. Ons beeld over een goed verzekeringspakket is dat dit enerzijds de voor u onacceptabele financiële risico’s afdoende dekt. Anderzijds achten wij het onnodig alles te verzekeren wat los en vast zit. Uw wensen hierover zijn uiteraard maatgevend.

Verbist verzekeringen zakelijk

Ondernemers

Ook wij zijn ondernemers en weten dus als geen ander dat ondernemen hard werken is. Ondernemen is ook risico’s nemen, gecalculeerde risico’s wel te verstaan. U kunt risico’s door een verstandig beleid zo klein mogelijk proberen te houden. Maar jammer genoeg heeft u het niet altijd zelf in de hand.

Daarom is het goed om te bekijken of de eventuele financiële gevolgen nog zelf te dragen zijn of dat ze uw bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen. Wij inventariseren graag samen met u de bedrijfsrisico’s die u loopt. Als ondernemer maakt u natuurlijk zelf de keuze om deze risico’s wel dan niet over te dragen naar een verzekeraar.

Verbist verzekeringen nieuws

3 op de 10 Nederlanders kan uitvaart niet betalen.

De kosten van een uitvaart bedragen zo’n € 8.000. Uit onderzoek van Gfk is gebleken dat 3 op de 10 Nederlanders de kosten van een uitvaart niet binnen 30 dagen kan betalen. In totaal denkt 42% van de mensen dat zij niet, of alleen met hulp van anderen, de kosten van de uitvaart van een dierbare kan betalen. Toch heeft 1/3 van de Nederlanders zelf ook geen uitvaartverzekering. Daarom is het belangrijk om hier met uw klant bij stil te staan. Zodat hun nabestaanden zich later niet druk hoeven te maken over financiële en praktische zaken bij overlijden.
Neem contact met ons op voor advies en mogelijkheden.